Ožji upravni odbor

Predsednik Franc ŠTUPAR
Podpredsednik Božidar KOČEVAR
Blagajničarka Nada TURK
Tajnica Dragica FERBEŽAR
Član Andrej ANDRIJANIČ
Član Peter CIMERMANČIČ
Član Simo GOGIČ
Član Vojko GROBOVŠEK
Član Anton ŠEPEC

 

Razširjen upravni odbor

Član Drago BON
Član Slavko DRAB
Član Andrej DULAR
Član Tomaž FERBEŽAR
Član Georg GEDL
Član Anton JAKŠE
Član Matej JEVŠČEK
Član Branko KOŠIR
Član mag. Stanislav LUKŠIČ
Član Vida MAMILOVIČ
Član Anton MARKOVIČ
Član Marjan MOŠKON
Član Štefan POREDOŠ
Član Marko RAJKOVAČA
Član Pavle VALENTIĆ
Član Vanja LJUBEC

 

Nadzorni odbor

Predsednik Guido VITKOVIČ
Član Nada JAKŠE
Član Slavko NOVAK