Spoštovane članice in člani,

vabimo vas na volilni zbor članov Kluba prijateljev IMV, ki bo

v četrtek, 26. februarja 2015 ob 17. uri, v restavraciji na PREPIHU.

 Dnevni red:

 1. Pozdrav predsednika
 2. Izvolitev organov volilnega zbora članov
 3. Poročila o delu v letu 2014
  • o delu Kluba prijateljev IMV
  • finančno poročilo
  • poročilo nadzornega odbora
 4. Razprava o poročilih in sklepanje o poročilih
 5. Razrešitev sedanjih organov kluba
 6. Volitve novih organov kluba, upravnega in nadzornega odbora
 7. Program dela 2015
 8. Razno

Članarina za leto 2015

V kolikor še niste plačali članarino v višini 10,00 EUR za leto 2015, boste lahko to opravili na tem srečanju.

Prijateljsko druženja

Po zaključku volilnega zbora bomo srečanje nadaljevali z večerjo. Prispevek za pokritje stroškov večerje je 6,00 EUR, morebitno razliko bomo dodali iz sredstev kluba.

Možnosti prijav na srečanje 

Za dobro organizacijo srečanja moramo imeti število udeležencev, zato vas vljudno vabimo, da svojo udeležbo potrdite:

 •  v ponedeljek 23.2.2015 v času dežurstva med 10. in 12. uro, na  tel. št. 07/33 79 158, ali sporočilo posredujete na telefonsko tajnico,
 • ga. Vida Mamilovič GSM 031/745 386 ali po e-pošti: vida.mamilovic@gmail.com

 Novo mesto, 18.2.2015

Organizacijski odbor