Belokranjec Božidar Kočevar je po končani gimnaziji v Črnomlju zaključil študij strojništva na ljubljanski univerzi, nato pa leta 1964 v takratnem IMV postal najprej konstruktor dostavnih avtomobilov in pozneje prikolic ADRIA. Izkazal se je kot vodja proizvodnje prikolic in pozneje kot vodja proizvodnje avtomobilov. S pridobljenimi izkušnjami je zasedel položaj direktorja takratne TOZD Tovarna avtomobilov, kot član začasnega kolektivnega poslovodnega odbora pa je odgovarjal za razvoj in nato napredoval v direktorja razvojnega inštituta IMV. Nazadnje je bil v Revozu vodja razvoja kadrov in izobraževalnega centra, hkrati je predaval na srednji strojni šoli in si prizadeval za razvoj dolenjskega visokega šolstva.

Od leta 1979 do 1982 je bil ravnatelj Izobraževalnega centra tehniških strok Novo mesto, v katerem so razvili vrsto novih izobraževalnih dejavnosti. Vzpostavil je sodelovanje med centrom, gospodarstvom in okoljem, skrbel za izgradnjo centra ter optimalno organizacijo, uvajal usmerjeno izobraževanje in nove tehniške izobraževalne programe ter dejavno sodeloval v dolenjski akademski pobudi.

Kot podpredsednik Skupščine Občine Novo mesto je dejavno deloval tudi v družbenem razvoju mesta. Bil je tudi poslanec prvega sklica parlamenta v samostojni Sloveniji.

Vseskozi dejavno sodeluje v Zvezi inženirjev in tehnikov Slovenije ter Društvu inženirjev tehnikov Novo mesto. Neprecenljiv je njegov prispevek k razvoju gasilstva, zlasti v Krajevni skupnosti Šmihel.

Z delovnimi in organizacijskimi izkušnjami je leta 2000 po upokojitvi stopil na čelo odbora za ustanovitev Kluba prijateljev IMV, ki je že po dveh letih združeval nad 400 članov.

Z neverjetno vztrajnostjo in optimizmom je spodbujal člane Kluba in nekdanje sodelavce za objektivno umestitev nekdanje Industrije motornih vozil v razvoj slovenskega gospodarstva.

Ob petdesetletnici IMV je nastala ugledna in razkošna monografija Povest o velikanu pod Gorjanci, za katero je slikovno gradivo prispevalo nekaj sto darovalcev. Tako ima danes Klub sistematiziran arhiv zgodovinskih posnetkov, ki mu je Tehniški muzej Slovenije izrekel priznanje.Nastal je tudi 60-minutni film Povest o velikanu in 18-minutni prispevek o Juriju Levičniku Vsakemu Podgurcu svoj kos kruha, ki so ga prikazali ob odkritju spomenika. Postavitev spomenika in poimenovanje ceste po ustanovitelju ter dolgoletnemu vodji IMV Juriju Levičniku sta Kočevarjevi zaslugi.

Klub prijateljev IMV je bil pobudnik za ustanovitev in postavitev muzejske zbirke o razvoju avtomobilske in prikoličarske proizvodnje na Dolenjskem. Konec leta 2010 so v dveh dvoranah v Drgančevju postavili zbirko 20 avtomobilov in prikolic ter namensko uredili poseben prostor z izdelki in dokumentacijo za izobraževalne namene.

Njegova je tudi pobuda, da se je Klub prijateljev IMV prijavil na mrežni razstavni projekt z naslovom Uf, industrija! pod okriljem Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Junija 2012 so odprli razstavo z naslovom Kolesje napredka IMV.

Od takrat število obiskovalcev narašča, muzejska zbirka pa obsega že 38 proizvodov.

Kočevarjevi dosežki na izobraževalnem, družbenem, predvsem pa na gospodarskem področju so neizmerni in trajni prispevek za razvoj Mestne občine Novo mesto.