Kratka navodila za izpolnjevanje plačilnega naloga:
Plačnik: ime in priimek člana
Koda namena plačila: OTHR
Namen: Plačilo članarine za leto 2020
Znesek: 10,00 EUR
BIC banke prejemnika: 
 LJBASI2X  
IBAN: SI56 0297 0009 2487 046
Referenca: SI00 in datum nakazila
Prejemnik: Klub prijateljev IMV, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto.