Ideja o postavitvi muzeja

V letu 2008 pa se je porodila ideja, da bi za širšo javnost prikazali naše napore za ohranjanje spomina na začetke avtomobilske in prikoličarske proizvodnje v Novem mestu, na Dolenjskem, Sloveniji in Jugoslaviji, s postavitvijo Muzejske zbirke IMV.

Povezali smo se s Tehniškim muzejem Slovenije in  pridobili informacije o potrebnih strokovnih znanjih in ukrepih ob takšnem podvigu. Organizirali smo dve delovni skupini, ki sta iskali izdelke IMV-ja, avtomobile in počitniške prikolice.

Podpis pisma o nameri

Za izvedbo zahtevnega projekta postavitve muzejske zbirke smo potrebovali več partnerjev.  Uspelo nam je, da smo še v istem letu, kot se je porodila ideja, z naslednicami IMV – Adria Mobil, Revoz, TPV, Mestno občino Novo mesto in Tehniškim muzejem Slovenije podpisali pismo o nameri in sodelovanju za postavitev muzejske zbirke.

V letu 2010 smo pridobili novega partnerja Šolski center Novo mesto. Tudi z njimi je bil podpisan dodatek k pismu o nameri. Od tedaj naprej nam na Šolskem centru Novo mesto izvajajo estetsko obnovo razstavnih eksponatov.

Podelitev statusa organizacije posebnega družbenega pomena

Za izvajanje industrijske kulturne dediščine smo od Ministrstva za kulturo Slovenije v septembru 2010 prejeli status organizacije posebnega družbenega pomena.

Pridobitev muzejskega prostora s strani MO Novo mesto

V jeseni 2010 smo od MO Novo mesto prejeli v najem stavbo v Drgančevju, ki je do takrat služila kot skladišče. Z veliko vnemo in s solidarnostno pomočjo članov in posameznih obrtnikov smo uspeli prostore prebarvati in osvetliti in jih pripraviti za prve eksponate.

Otvoritev Muzejske zbirka IMV

Muzejska zbirka IMV je bila odprta v aprilu 2011, v juniju 2012 pa dopolnjena z razstavo »Uf Industrija – Kolesje napredka IMV«, katero smo v sklopu mrežnega projekta šestih partnerskih mest in na pobudo Maribora, kulturne prestolnice Evrope 2012, pripravili v Klubu prijateljev IMV.

Kaj prikazuje muzejska zbirka

V Muzejski zbirki IMV  so danes na ogled zgledno restavrirani osebni in dostavni avtomobili, prikolice in avtodomi, tehnična  dokumentacija ter makete. Razstava govori o več kot polstoletnem razvoju oblikovanja avtomobilov, prikolic, znakov IMV, Adrie Mobil, TPV in Revoza. Poleg tega si je mogoče ogledati pomembno reklamo in tržno produkcijo kot so katalogi, prospekti, posterji, tehniška navodila in interni časopisi, skratka celostno podobo podjetij, ki prikazujejo razvoj prevladujočih estetskih norm in družbenih vrednot med letoma 1954 in 2013.

Obiskovalci si lahko danes ob strokovno vodenim obiskom ogledajo 16 osebnih vozil, 14 dostavnih in terenskih vozil, 10 proizvodov Adrie Mobil in 2 proizvoda TPV ter 13 minutni film o zgodovini tovarne.