• Predsednik: Franc ŠTUPAR
 • Podpredsednik: Božo KOČEVAR
 • Blagajničarka: Nada TURK
 • Tajnica: Dragica FERBEŽAR
 • Član: Andrej ANDRIJANIČ
 • Član: Cvetko CUJNIK
 • Član: Simo GOGIČ
 • Član: Vojko GROBOVŠEK
 • Član: Janez PLANKAR
 • Član: Jože BUTALA
 • Član: Slavko DRAB
 • Član: Georg GEDL
 • Član: Jože HREN
 • Član: Matej JEVŠČEK
 • Član: Boris KRHIN
 • Član: mag. Stanislav LUKŠIČ
 • Član: Vida MAMILOVIČ
 • Član: Anton MARKOVIČ
 • Član: Marjan MOŠKON
 • Član: Bojan PETAN
 • Član: Anton ŠEPEC
 • Član: Pavle VALENTIĆ
 • Predsednik: Guido VITKOVIČ
 • Član: Slavko NOVAK
 • Član: Marko RAJKOVAČA