Danes dopoldne so člani Kluba prijateljev IMV slovesno predali do sedaj zbrano arhivsko dokumentacijo nekdanje Industrije motornih vozil oziroma tovarne IMV Dolenjskemu muzeju. Gre predvsem za fotografski arhiv, zbirko pomembnih dokumentov, vezane letnike tovarniškega glasila Kurir in nekatere drobne predmete, kot so značke, obeski, pisarniški material, delovna oblačila in podobno.

Na predajo čaka še arhivska zbirka podjetja Adria, ki jo ureja Stane Lukšič in jo bo zbrano predal v paketu, in bogatega filmskega gradiva, zbranega predvsem ob nastajanju obeh dokumentarnih filmov Povest o velikanu pod Gorjanci in Vsakemu Podgorcu svoj kos kruha, ki ga ureja Marjan Moškon, avtor obeh filmov.

Ob predaji in podpisu pogodbe z muzejem je predsednik Kluba prijateljev IMV Franc Štupar povedal, da je klub leta 2002 nastal na pobudo skupine nekdanjih zaposlenih v novomeški avtomobilski tovarni, v kateri je bilo zaposlenih več kot 5.000 delavcev, ker se jim je zdela velika škoda, da bi šla zgodba o tovarni v pozabo in da bi se dragoceno gradivo, kolikor ga je sploh še ostalo, porazgubilo. Izrazil je veselje ob dejstvu, da je muzej pred letom dal pobudo, da bi arhivsko gradivo, ki ga je član kluba Simo Gogič v sodelovanju z nekdanjimi sodelavci in člani kluba zbira že poldrugo desetletje, predali muzeju, kjer bi lahko strokovno poskrbeli zanj. Precejšen del gradiva sta v tem času Gogič in kustos Matej Rifelj tudi že obdelala. Štupar med cilje kluba izpostavlja nadaljnje zbiranje arhivskega gradiva, kamor bo treba uvrstiti tudi bogat osebni arhiv ustanovitelja in dolgoletnega direktorja IMV Jurija Levičnika, ter prenos zbirke vozil, ki jo klub hrani v Drgančevju v muzeju IMV, na Tehnični muzej Slovenije.

Prvi predsednik Kluba prijateljev IMV Božo Kočevar je opozoril na najpomembnejše dosežke kluba v preteklosti. Najpomembnejši je seveda muzej IMV, poleg tega pa izdaja knjige Marjana Moškona Povest o velikanu pod Gorjanci, njegov istoimenski dokumentarni film in film Vsakemu Podgorcu svoj kos kruha, ki ga je prav tako v sodelovanju s sinom Jurijem ustvaril Marjan Moškon, ime pa je dobil po znamenitem izreku Jurija Levičnika, ki ga je izrekel, ko je v mestu na robu Podgorja ustanavljal avtomobilsko tovarno. Kot prva dva projekta kluba je izpostavil poimenovanje ceste v Novem mestu po Juriju Levičniku in postavitev njegovega doprsnega kipa pred upravno stavbo TPV, kjer je ime Levičnik nekoč pisarno. Pomembno je tudi sodelovanje v Evropski prestolnici kulture v okviru projekta  Uf, industrija.

Skrbni arhivar Simo Gogič je povedal, da se je zbiranje arhivskega gradiva pred trinajstimi leti začelo, ko mu je Marjan Moškon predal svoj bogati osebni arhiv o IMV, nadaljevalo pa z iskanjem dokumentacije in predmetov pri nekdanjih sodelavcih. Kot zelo pomembno nalogo Gogič omenja predvsem digitalizacijo gradiva, ki bi tako postalo dostopno širšemu krogu ljudi, ki jih zanima zgodba o nekdanji novomeški tovarni, predhodnici Revoza, Adrie in TPV.

Vir: Dolenjski list

Fotogalerija