Zahvala – častni občan MO NM Božidar Kočevar

2019-05-09T12:36:36+02:00

Spoštovani! Dovolite mi, da se v imenu vseh nas nagrajencev – Borisa Dularja, Edvarda Palke, Alojzije Kristan, Majde Pungerčar, Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto, Društva Novo mesto, Igorja Pateta in v mojem imenu – najlepše zahvalim za častna priznanja in nagrade. Zahvaljujem se predlagateljem za moje priznanje – Klubu IMV in krajevni skupnosti s PGD Šmihel, podpornikom – Revozu, Adrii Mobil, Tehniškemu muzeju Ljubljana, Šolskemu centru, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine, Fakulteti za industrijski inženiring, Fakulteti za [...]