Spoštovani!

Dovolite mi, da se v imenu vseh nas nagrajencev – Borisa Dularja, Edvarda Palke, Alojzije Kristan, Majde Pungerčar, Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto, Društva Novo mesto, Igorja Pateta in v mojem imenu – najlepše zahvalim za častna priznanja in nagrade.

Zahvaljujem se predlagateljem za moje priznanje – Klubu IMV in krajevni skupnosti s PGD Šmihel, podpornikom – Revozu, Adrii Mobil, Tehniškemu muzeju Ljubljana, Šolskemu centru, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine, Fakulteti za industrijski inženiring, Fakulteti za organizacijske študije, Fakulteti za informacijske študije in krajevnim skupnostim z desnega brega Krke.

Lepo je bilo in še vedno je delati v Šolskem centru Novo mesto, z njegovim direktorjem Štefanom Davidom, z Višjo strokovno šolo in ravnateljem Dragom Simončičem, in sicer na vseh stopnjah od srednjih, preko višjih do visokih šol.

Lepo je delati s Fakulteto za industrijski inženiring, s Fakulteto za organizacijske študije, s Fakulteto za informacijske študije in z Univerzitetnim razvojnim središčem.

S kakšno zagnanostjo delata vodstvo krajevne skupnosti Šmihel z Mirom Škufco in Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel z Jožetom Butalo in po novem z Matjažem Kavškom na čelu!

Obiščite Muzej Industrije motornih vozil: iz centra mesta pojdite do TPV-ja, kjer na desni vidite spomenik Juriju Levičniku, očetu IMV-ja, nadaljujte do križišča v Žabji vasi, kjer boste na levi opazili Levičnikovo cesto. Nadaljujte še približno 500 metrov proti Šentjerneju in ob koncu prvega ostrega ovinke zavijte levo proti Drgančevju, kjer se nahaja naš muzej.

V muzejski zbirki si boste lahko ogledali:

  • Predstavitev razvoja dostavnih in osebnih avtomobilov, prikolic ter avtodomov od 1954. leta dalje,
  • Razstavo  “Kolesje napredka IMV”,
  • Knjigo in film “Velikan pod Gorjanci”,
  • Film “Vsakemu Podgurcu kos kruha” in še in še.

Vsi ti dosežki so rezultat prostovoljnega dela zagnane skupine prijateljev IMV. Imamo finančno in moralno podporo Mestne občine Novo mesto, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, vseh dosedanjih predsednikov uprave Revoza, predsednice uprave Adriie Mobil in predsednika uprave TPV-ja.

Vladimir Bahč je tudi naš stalni svetovalec.

Novi predsednik Kluba prijateljev IMV, Franci Štupar, je porok, da bo zagnanost tudi v bodoče osnovno gonilo za nadaljnje delo.

Pri svojem delu sem imel vedno podporo moje družine: žene Mimice, hčerk Nataše in Alenke z Dejanom in Tomažom ter vnukov Aleksa, Tristana, Nika in Tiborja. Hvalam vam!

Verjamem, da tudi ostali nagrajenci brez podpore bližnjih in sodelavcev svojega dela ne bi mogli opravljati tako uspešno.

V imenu vseh prejemnikov nagrad in priznanj še enkrat najlepša hvala vsem predlagateljem, podpornikom in sodelavcem!